Dịch vụ Sửa chữa, Sơn, đánh vec- ni; phục chế đồ gỗ

Đồ gỗ Chánh Viên chuyên nhận sửa chữa, Sơn, đánh vec- ni; phục chế đồ gỗ;

- Sơn giả vec- ni, giả cỗ,...

Cho tất cả các loai đô gỗ như: tủ áo, tủ ly, giường, bàn, ghế, .... 

Từ đồ gỗ trơn đến đồ gỗ cũ xưa có đục ; chạm khắc hoặc những món đồ cẩn ốc xà cừ.

#sonsuadogo

#danhbongdogo

Dịch vụ khác

Tìm kiếm

Thống kê truy cập