Bàn ghế Cũ - Xưa

Các loại bàn ghế phòng ăn xưa, "Bàn Hội đồng" có tuổi đời từ 10 - gần 100 năm

​​

Comle Salon Hồng Kông - Tủ commost
Bàn thờ cúng Biên Hòa
Bàn gỗ cũ xưa