Bộ bàn Hội đồng 6 ghế

Giá: Liên hệ

Danh mục: Bàn ghế Cũ - Xưa

Bộ bàn Hội đồng, 6 ghế; gỏ đỏ.
Xin gọi 0912 997198!


Sản phẩm khác

Comle Salon Hồng Kông - Tủ commost
Bàn thờ cúng Biên Hòa
Bàn gỗ cũ xưa