Liễn xưa các loại

Liễn xưa các loại
Giá: Liên hệ

Chế tác trên cốt gỗ như: gỏ đỏ, gỏ mật, cẩm lai, trắc,.... 

- Sơn son thếp vàng;

- Cẩn xà cừ;

- Đục chạm;

....

Danh mục: Đồ gỗ Cũ - Xưa

Dầy 2,5cm - 4cm;

Dài 170cm - 240cm.


Sản phẩm khác