Loạt tủ thờ cẩn xà cừ tết Mậu tuất 2018

Loạt tủ thờ cẩn xà cừ tết Mậu tuất 2018
Giá: 16.000.000 đ

Tủ thờ cẩn đóng mới - Cẩm, Gỏ đỏ, Gỏ mật, Căm xe,..

Ngang 1m6, 1m8, 2m.

Danh mục: Đồ thờ cúng đóng mới

Tủ thờ cẩn xà cừ đẹp, đóng mới từ gỗ quý nhóm 1: Cẩm, Gỏ đỏ, Gỏ mật, Căm xe,..


Sản phẩm khác

Tủ thờ cẩm
Bàn thờ cúng 02
Bàn thờ cúng 01