Tủ thờ xưa gỗ Cẩm lai

Tủ thờ xưa gỗ Cẩm lai
Giá: Liên hệ

Mặt trám gỗ cẩm lai vân đẹp

Danh mục: Tủ thờ cũ xưa

Tất cả các mặt đều làm từ cẩm lai!


Sản phẩm khác